Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

Rehabilitacja dorosłych

Nasz Ośrodek w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi w zakresie leczenia i rehabilitacji:

a) Chorób Narządu Ruchu

b) Choróby Układu Nerwowego

c) Rehabilitacji po urazach sportowych

d) Chorób Reumatycznych

I ETAP – AKTUALNE SKIEROWANIE OD LEKARZA SPECJALISTY LUB LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

II ETAP – WYZNACZENIE TERMINU WIZYTY LUB ZABIEGÓW

III ETAP – PODJĘCIE LECZENIA

 

CHOROBY NARZĄDU RUCHU

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB NARZĄDU RUCHU DOROSŁYCH OBEJMUJE:

 • stany pourazowe, po złamaniach i skręceniach kończyn
 • stany po operacjach stawów biodrowych, kolanowych, rekonstrukcji więzadeł ACL,PCL
 • stany po endoprotezoplastyce stawów biodrowych, kolanowych oraz ramiennych
 • leczenie rehabilitacyjne wad stóp, ostrogi piętowej, hallux, zespoły bólowe barków, łokieć tenisisty i golfisty
 • zespoły bólowe ostre i przewlekłe kręgosłupa, dyskopatie szyjne, piersiowe i lędźwiowo-krzyżowe, rwa kulszowa, rwa ramienna, zespoły porażenne oraz niedowłady

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

W poradni rehabilitacyjnej dla dorosłych świadczymy także usługi z zakresu chorób UKŁADU NERWOWEGO, które dotykają pacjentów w każdym wieku,niejednokrotnie mogą doprowadzić nawet do śmierci. Choroby neurologiczne mogą objąć centralny układ nerwowy, nerwy oraz naczynia krwionośne dostarczające krew do mózgu.

OŚRODEK OFERUJE REHABILITACJĘ:

 • stanów poudarowych
 • niedowładów połowiczych
 • stanów po operacjach mózgu i rdzenia kręgowego
 • parkinsonizm
 • zespoły otępienne z dysfunkcją narządu ruchu
 • polineuropatie
 • uszkodzenia nerwów obwodowych
 • stanów po zapaleniu ośrodkowego układu nerwowego

CHOROBY REUMATYCZNE

Wszelkiej staranności dokładamy także dla osób ze schorzeniami reumatycznymi.  Choroby reumatyczne obejmują wielodyscyplinarnym oddziaływaniem medyczno-psychospołecznym wynikającym z chorób układu ruchu i tkanki łącznej.

W wyniku zmian związanych z przebiegiem choroby oferujemy zabiegi:

 • rehabilitacji w reumatoidalnym zapaleniu stawów kręgosłupa w chorobie ZZSK
 • choroby reumatycznej stawów

ZESPÓŁ BÓLOWY BARKU

PRZYCZYNY:

 1. urazy
 2. siedzący tryb życia lub praca w niewygodnej pozycji
 3. brak rozgrzewki i odpowiedniego przygotowania przed wykonaniem danego ćwiczenia lub czynności oraz nieprawidłowa technika wykonywania ich
 4. choroby ortopedyczne i wady postawy
 5. schorzenia układu nerwowego
 6. choroby serca i płuc
 7. choroby zwyrodnieniowe (np. złamania, zwichnięcia, RZS)
 8. stany zapalne
 9. skurczenie się tkanek miękkich na skutek blizn (np. po poparzeniu lub usunięciu gruczołu sutkowego)
 10. nowotwory

REHABILITACJA:

 • unieruchomienie - tębla
 • Światłolecznictwo
 • Elektroterapia
  • TENS
  • Interdynamic
 • jonoforeza, galwanizacja z żelem p. zapalnym np. Fastum
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki
 • Indywidualna kinezyterapia

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KOLANOWYCH

Etiologia: wieloczynnikowa i obejmuje zarówno ogólne czynniki konstytucjonalne (np. starzenie, płeć, otyłość, czynniki genetyczne), jak i miejscowe czynniki mechaniczne (np. uraz, obciążenie związane z wykonywanym zawodem i zajęciami rekreacyjnymi, ustawienie osi stawu).

Częstość występowania: 10% osób po 55. roku życia

REHABILITACJA:

 • Światłolecznictwo - sollux
 • Elektroterapia
  • TENS
  • interdynamic
  • diadynamik
 • jonoforeza, galwanizacja z żelem p. zapalnym np. ketoprofen
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki z żelem p. zapalnym
 • Ćwiczenia w odciążeniu w UGUL-u
 • Indywidualna kinezyterapia - ćwiczenia stabilizujące staw i korygujące deformacje szpotawości lub koślawości