Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

UDZIAŁ W 4 ŚLĄSKIM FESTIWALU NAUKI 25-27 STYCZNIA 2020R. KATOWICE

27/01/2020


Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to obecnie jedno z najwiąkszych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie. Jest największym w Polsce wydarzeniem o charakterze populatyzującym naukę w kategorii tych odbywających sie w jednym miejscu i pod dachem.

Dzięki innowacyjnym urządzeniom: Grawitacyjnem Korektorowi Skolioz i Orthometrowi stworzonych przez Dr n.med Marka Kluszczyńskiego mieliśmy możliwość udziału w tak ważnym miedzynarodowym wydarzeniu.

Podczas Festiwalu w dniach 26-27 stycznia zaprezentowaliśmy urządzenia na dwoch stanowiskach pokazowych, zlokalizowanych w strefie Medycyny i Zdrowia. warsztaty i wykłady prowadzone przez doktora oraz studentów w ramach współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno- Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśrod odwiedzających.

4. Festiwal rozpoczął się uroczystą galą otwarcia w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, a w niedzielę i poniedziałek na rzecz festiwalu została zagospodarowana cała ogromna powierzchnia gmachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Podczas ostatniej edycji zaproponowano kilkaset atrakcji, wśrod nich 153 stanowiska pokazowe  116 wykładów i 142 warsztaty. Za prezentowanie rożnych oblicz nauki odpowiedzialnych było ponad 1400 wystawców i ponad 250 prelegentów i wykładowców. 3 edycję ŚFN odwiedziło w ciągu dwoch dni ponad 35 tysięcy uczestników. O międzynarodowym charakterze kolejnych edycji świadczy tez fakt, Śląski Festiwal Nauki został zgłoszony i przyjęty do sieci European Science Engagment Associacion w ramach której będzie promowany. 

Liderem Festiwalu byl Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miastem Gospodarzem - Katowice, a Współgospodarzem Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia.  4. Śląski Festiwal nauki KATOWICE objęty został honorowym patronatem m.in Komisji Europejskiej, Ministwrstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Klimatu, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Patentowgo RP.