Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘ W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

01/02/2020

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej "Troniny" realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt: "Realizacja kompleksowego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego"

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i powrót do pracy.

Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku 50-64 lata (w przypadku kobiet: 50-59 lat, w przypadku mężczyzn: 50-64 lata)

  • pozostających aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia

Więcej informacji pod numarami telefonów:

697 120 100 - Kłobuck

34 318 85 20 - Troniny

665 580 100 - Częstochowa

Formularz rekrutacyjny