Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

WYSTĄPIENIE DR MARKA KLUSZCZYŃSKIEGO NA SOSORT 27 KWIETNIA 2019R.W SAN FRANCISCO

27/04/2019

Z dumą informujemy,że w dniu 27 kwietnia 2019r. zaprezentowaliśmy swoją autorską pracę, która z racji bardzo wysokiej oceny przez Komitet Naukowy Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) została zakwalifikowana na 14th International SOSORT Meeing 2019 San Francisco USA. Tematem konferencji były doniesienia z interdyscyplinarnych badań będące świadectwem,że w terapii skolioz istotne są różne aspekty - biomechaniczne, fizjologiczne i psychologiczne co obrazuje tytuł sesji panelowej: Growth and Development in Scoliosis - Biomechanical, Physiological, and Psychological Intricacies.

Praca o tytule: Presence of Three Types of Scoliosis Formation to the ATR Angle and Cobb Angle Correlation as the Cause of Difficulty in Diagnosing its Early Stages sugeruje istnienie 3 typów tworzenia sie deformacji kręgosłupa w skoliozie u dzieci i młodzieży. Na podstawie przebadanej grupy 117 dzieci przeprowadzono analizę zgodności rozpoznania skoliozy u dzieci we wczesnym stadium na podstawie asymetrii pleców w odniesieniu do wielkości kąta skrzywienia na zdjęciu RTG. Wynik wsazuje potrzebę wyróżnienia 3 typów kształtowania się skoliozy w odniesieniu do korelacji kąta rotacji tułowia i kąta Cobba na RTG - skoliozy hiporotacyjnej, normo- rotacyjnej i hiperrotacyjnej. Świadomość istnienia trzech typów korelacji kąta rotacji tułowia i kąta Cobba w skoliozie może przyczynić sie do zwiększenia rozpoznań skoliozy u dzieci w jej wczesnym stadium.

Praca prowadzona w zespole dr n.med. Marek Kluszczyński (presenting autor)oraz dr hab.prof UJD Jacek Wąsik, dr Dorota Ortenburger z Zakładu Biomechaniki i Nauk o Zdrowiu (IWFTIF, UJD) oraz dwóch naukowców z innych ośrodków naukowych.

dr Marek Kluszczyński z prof. Jean Claude de Mauray   dr Marek Kluszczyński z prof. Paulem Negerini