Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

Urządzenia patentowe

Grawitacyjny Koretor Skolioz – GKS – autor Dr n. med. Marek Kluszczyński

Patent numer: P.222124

Aparat na bazie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie wieloletniej praktyki w dziedzinie leczenia skolioz. Pomysł dojrzewał wiele lat, pomysł ulegał wielu udoskonaleniom aż wreszcie przybrał obecną formę. Urządzenie nazwane grawitacyjnym korektorem skolioz, to rodzaj wyciągu inwersyjnego za kończyny dolne z mechanizmem korekcyjno-derotacyjnym oddziałującym na skrzywiony przez skoliozę odcinek kręgosłupa. Stół inwersyjny wzbogacony o system pelot derotacyjnych oddziałujących na tułów dziecka w precyzyjnie dobranym kierunku i odpowiedniej sile oddziaływania. Specjalna konstrukcja zapewnia możliwość przesuwania systemu pelot wzdłuż stołu co umożliwia precyzyjne oddziaływanie na wybrany odcinek tułowia gdzie kręgosłup się krzywi. Również kierunek działania peloty poprzez specjalnie zaprojektowaną głowicę pozwala na uzyskanie pożądanego wektora siły peloty by uzyskać derotację zrotowanych kręgów. Istotą opracowanego grawitacyjnego korektora skolioz - GKS-u, jest oddziaływanie bocznie i od tyłu pelot korygujących na tułów pacjenta ze zdeformowanym kręgosłupem. Jest to oddziaływanie pośrednie na kręgosłup poprzez ucisk na żebra oraz mięśnie przykręgosłupowe. Pacjent leży na stole głową w dół i jednocześnie podczas gdy korygujemy skoliozę pelotami umieszczonymi po bokach stołu, siła grawitacji w niewielkim acz bardzo potzrebnym zakresie oddziaływuje na kręgosłup odciążając powierzchnie stawowe stawów między wyrostkowych dając sprzyjające warunki biomechaniczne dla prostowania skrzywionego kręgosłupa. Prostowanie następuje w płaszczyźnie czołowej poprzez oddziaływanie pelot z kierunku od boku do srodka. Natomiast derotacja kręgów odbywa się w osi długiej oraz w płaszczyźnie strzałkowej poprzez oddziaływanie pelot na okolicę przykręgosłupową z kierunku od tyłu do przodu. Kształt pelot korygujących oraz ich kierunek i siła działania na tułów pacjenta warunkują skuteczność działania GKS-u, dlatego odgrywają decydującą rolę w procesie korekcji skrzywienia. Dzięki ich precyzyjnemu działaniu, stosując odpowiednią siłę i poprzez odpowiedni ich kształt, powodowane jest bierne, pośrednie oddziaływanie na szczyt kąta skrzywienia kręgosłupa i jego korekta. Możliwość dobrania przez terapeutę obsługującego urządzenie miejsca i kierunku przyłożenia peloty i odpowiedniej siły oddziaływania korygujacegoi pozwala na precyzyjne prostowanie deformacji skoliotycznej kręgosłupa. Dobór siły oddziaływania korekcyjnego będzie indywidualnie dopasowany do dziecka w zależności od wieku, wagi oraz elastyczności kręgosłupa.

Zgoda komisji bioetycznej Częstochowskiej Izby Lekarskiej – Uchwała Nr.K.B.Cz.-0001/2014 z dnia 29.01.2014r.

Temat: Ocena nowatorskiego programu profilaktyki i leczenia dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.

Autor: dr n. med. Marek Kluszczyński

Orthometr

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i fizjoterapeutów w wyniku wieloletniej pracy z pacjentami i analizy potrzeby obiektywizacji efektów leczenia ortopedycznego w układzie ruchu, wad postawy, powstała koncepcja systemu diagnostycznego.

Pomysł na opracowanie systemu do diagnostyki ortopedycznej narządu ruchu, a w szczególności postawy ciała i skoliozy dojrzewał u doktora Marka Kluszczyńskiego od kilkunastu lat . W ostatnich 3 latach pomysł dojrzał co zaowocowało opracowaniem koncepcji urządzenia o roboczej nazwie Orthometr wraz z systemem komputerowym. Dwa lata temu autor złożył wniosek do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pod nazwą” Rozwój kompleksowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do diagnostyki ii leczenia wad postawy" o numerze WND-RPSL.01.02.00-24-064B/16-002”. W ramach projektu w ostatnim roku stworzono we współpracy dr Kluszczyńskiego z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu stworzono prototyp „Systemu diagnostycznego do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych- Orthometr”. Jednocześnie autor dokonał zgłoszenia patentowego nr P.424747. Orthometr jest to pewnego rodzaju pochyłomierz elektroniczny kształtem dopasowany do pomiarów parametrów budowy ciała człowieka, wzbogacony o oprogramowanie wewnętrzne pozwalające na komunikację przez Bluetooth i współdziałające z opracowanym oprogramowaniem dla PC zawierającym innowacyjny algorytm diagnostyczny.

Algorytm diagnostyczny odnosi się do badania ortopedycznego wybranych parametrów postawy dziecka. Pozwala na precyzyjne przeprowadzenie badającego przez kolejne etapy badania ortopedycznego z wykorzystaniem możliwości technicznych orthometru. Otrzymane wartości parametrów kątowych i liniowych są zapisywane automatycznie podczas badania do programu. Na podstawie wieloletnich doświadczeń autor stworzył algorytm który umożliwia z uzyskanych podczas badania orthometrem wartości parametrów postawy, wnioskowanie i sformułowanie konkretnych podpowiedzi dla badającego jak należy prowadzić klinicznie dziecko w celu zapobiegnięciu rozwojowi skoliozy. Algorytm zawiera cztery warianty. Wariant odpowiada odpowiednim wartościom badanych parametrów oraz przypisuje konkretne postępowanie z dzieckiem. Algorytm oprócz parametrów uzyskanych z pomiarów orthometrem zawiera analizę również innych czynników istotnych klinicznie do określenia zagrożenia rozwoju skoliozy. Parametrami uzupełniającymi są: wiek i płeć dziecka, stopień elastyczności więzadłowej wg skali Beightona, długość funkcjonalna kończyn dolnych wg Derbolowskiego oraz określone odchylenia w budowie kończyn dolnych. Dany wariant (jeden z czterech) postępowania z dzieckiem zawiera analizę 8 czynników. Precyzyjne określenie zakresu norm i wartości poszczególnych czynników w oparciu o literaturę pozwoliło na wyodrębnienie i przypisanie danemu zbiorowi danych odpowiednie postępowanie kliniczne. Zastosowane w kolejnych wariantach stopniowanie odchyleń od zakresu norm badanych parametrów oraz odniesienie ich do dynamiki wzrostu dziecka jest istotą algorytmu i kluczem do wczesnego wykrywania skoliozy. Orthometr jest urządzeniem nowoczesnym, lekkim, o niewielkich rozmiarach, wykonanym z trwałych, łatwych do utrzymania w czystości elementów, zasilanym baterią z opcją ładowania, zaopatrzonym w modem Bluetooth, rolkę do pomiaru liniowego oraz czujnik nacisku. Jego obsługa nie wymaga specjalnej wiedzy z zakresu działania urządzeń elektronicznych, co w połączeniu z opisanymi powyżej możliwościami pomiarowymi oraz trwałego zapisu badanych parametrów, staje się doskonałym narzędziem do diagnostyki, monitorowania postępów leczenia oraz badań przesiewowych dużych grup pacjentów. Prawidłowe postawienie diagnozy wymaga według obecnych standardów (EBM – Evidence Based Medicin) analizy mierzalnych parametrów budowy ciała pacjenta. Przyrząd wraz z oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym, archiwizacje, przetwarzanie danych i wysyłanie ich do sieci, umożliwia kontaktowanie się i konsultowanie na odległość czyli może znaleźć zastosowanie w telemedycynie.