Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

Historia

Ośrodek posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w rehabilitacji najmłodszych pacjentów. Szczególną uwagę popartą dużym doświadczeniem przykładamy do leczenia wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Jako pierwsza placówka zajmująca się rehabilitacją dzieci w powiecie kłobuckim podjęliśmy wysiłek opieki rehabilitacyjnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą. Wieloletnie doświadczenie kliniczne systematycznie uzupełnialiśmy szkoleniami personelu oraz działaniami organizacyjnymi. Personel posiada ukończone kursy specjalistyczne (Bobath, Vojta, PNF, Monachijska diagnostyka funkcjonalna niemowląt, TIMP - test infant motor performance, kinesiotaping, terapia manualna, integracja senso-motoryczna, diagnostyka USG narządu ruchu, leczenie toksyną botulinową, kurs leczenia wrodzonych i nabytych wad stóp, kurs leczenia specjalistycznego skolioz- Dobomed, kurs leczenia skolioz gorsetami ortopedycznymi. Kilkunastoosobowy zespół fizjoterapeutów posiada wieloletnie doświadczenie w rehabilitacji niemowląt i dzieci, które wykorzystuje we współpracy z zespołem 6 lekarzy ortopedów i specjalistów rehabilitacji. Opracowaliśmy nowoczesny program profilaktyki i kompleksowego leczenia skolioz, na podstawie wieloletniej praktyki i prowadzonych permanentnie obserwacji i badań naukowych. Przez te wszystkie lata leczyliśmy zachowawczo kilka tysięcy dzieci ze skoliozami, stale modyfikując nasz program terapeutyczny.

Początek działalności Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” sięga roku 1996. Funkcjonujący wówczas gabinet pediatryczno-rehabilitacyjny z czasem przekształcił się w poradnię rehabilitacyjną. Nazwa Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej została oficjalnie nadana w 2000 roku i w niezmienionej nazwie funkcjonuje do dziś. W 2004r. narodził się pomysł budowy ośrodka w lokalizacji Troniny 2B, budynek ten oddano do użytku rok później. Na niewielkiej powierzchni zlokalizownano gabinet lekarski , dział kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu . W Ośrodku od 1998roku istnieje możliwość z skorzystania z hipoterapii jako formy wspomagającej rehabilitacji dzieci. Placówka zlokalizowana jest z dala od zgiełku miast, w przepięknych okolicach gminy Lipie, pozwala przybywającym tu pacjentom na chwilowe oderwanie się od problemów życia codziennego.

W roku 2011 otworzyliśmy drugą placówkę w Częstochowie przy ul. Łęczyckiej 24a. Jest ona wyjściem na przeciw potrzebom pacjentów miasta Częstochowa. Ośrodek podzielony jest na dwa działy, których personel obejmujące opieką zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Ośrodek na tle innych wyróżnia długoletni staż i dorobek naukowy w zakresie diagnozowania i leczenia skolioz. Nowoczesny sprzęt, wyspecjalizowana kadra, wykorzystanie nowinek technicznych pozwalają z podniesioną głową patrzeć w przyszłość.

W związku z dużymi potrzebami w zakresie rehabilitacji dzieci zrodził się pomysł budowy kolejnego ośrodka, który sprostałby rosnącej liczbie małych pacjentów. Zdecydowano o zakupie przedwojennego budynku z bogatą historią przy ul. Stanisława Staszica 34. Oraz zakup budynku sąsiedniego z przeznaczeniem na pracownie ortopedyczną oraz sklep medyczny. W tym właśnie miejscu przez wiele lat zamieszkiwali lekarze , którzy z pokolenia na pokolenie nieśli pomoc mieszkańcom Kłobucka odciskając trwały ślad w historii tego miasta. Rok 2017 przyniósł otwarcie Ośrodka w Kłobucku, który pozwala sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających pacjentów. Budynek przy ul. Staszica 34 odzyskał dawny blask Mamy nadzieję, że będzie przez długie lata służył pacjentom gminy Kłobuck i okolic.

Ośrodek, oprócz wieloletniego doświadczenia posiada znaczny dorobek naukowy. Od kilkunastu lat prowadzimy własne badania naukowe z dziedziny wad postawy i skolioz. Przedstawiliśmy 38 własnych prezentacji naukowych na sympozjach i kongresach w kraju i zagranicą w tym dwie prace zostały wyróżnione. Opublikowaliśmy kilkanaście własnych artykułów naukowych z dziedziny rehabilitacji dzieci i młodzieży. Opracowaliśmy we współpracy z Uniwersytetem im. Jan Długosza w Częstochowie program badania dzieci pod kątem wad postawy w klasach III i IV szkół podstawowych miasta Częstochowy. Obecnie jesteśmy beneficjentami projektu pt" Badanie wad postawy w powiecie kłobuckim", realizowanego w ramach programu ministerialnego "Zdrowy kręgosłup". W ramach w/w projektu przebadane zostaną wszystkie dzieci szkół podstawowych w powiecie kłobuckim. Zostanie wyselekcjonowana grupa dzieci z wadami kręgosłupa i postawy, która zostanie poddana leczeniu rehabilitacyjnemu.

Uwieńczeniem naszej wieloletniej działalności naukowej jest opracowanie przez Koordynatora ds medycznych ośrodka- dr n.med. Marka Kluszczyńskiego autorskiej metody diagnostyki i leczenia skolioz. Metoda będąca wynikiem wieloletniego doświadczenia klinicznego oraz uczestnictwa w wielu sympozjach i kongresach zawiera nowatorski algorytm zapobiegania rozwojowi skoliozy w oparciu o innowacyjny przyrząd autorstwa dr Kluszczyńskiego o nazwie Orthometr (nr zgłoszenia patentowego: P.424747). Ponadto autor jest wynalazcą urządzenia do leczenia skolioz - Grawitacyjny Korektor Skolioz nr patentu: P.222124. Od roku realizujemy projekt " Rozwój kompleksowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do diagnostyki ii leczenia wad postawy" o numerze WND-RPSL.01.02.00-24-064B/16-002 w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.