WSKAZANIA DO REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Wady postawy i skrzywienia kręgosłupa
 • Wady budowy kończyn – koślawość funkcjonalna stępu (płaskostopie), koślawość kolan
 • Wady wrodzone układu kostno-stawowego – niedorozwoje i zaburzenia czynnościowe,
 • Kwalifikacja do uprawiania sportu, urazy sportowe- skręcenia stawu skokowego i stawów kolanowych, przeciążenia stawów barkowych, uszkodzenia więzadeł i ścięgien, martwice jałowe.
 • Dziecięce porażenie mózgowe, przepukliny oponowo-rdzeniowe, porażenia nerwu twarzowego i splotu ramiennego.

REHABILITACJA DZIECI

 • diagnostyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa
 • diagnostyka wad budowy kończyn i wad wrodzonych układu kostno-stawowego
 • specjalistyczne leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa wg. najnowszych metod, z zastosowaniem terapii indywidualnej, PNF, terapii manualnej, specjalistycznych masaży i wyciągów oraz gorsetowania – terapia monitorowana badaniami naukowymi prowadzonymi przez ośrodek we współpracy z innymi ośrodkami leczenia skrzywień kręgosłupa w kraju i za granicą w ramach członkostwa w międzynarodowym stowarzyszeniu lekarzy specjalistów leczących skoliozy -SOSORT- Society on scoliosis orthopedic and rehabilitation treatment.
 • diagnostyka opóźnień psycho-ruchowych u niemowląt metodą Vojty i TIMP – test infant motor performance
 • ocena ortopedyczna budowy noworodków i niemowląt
 • profilaktyka i leczenie opóźnień rozwoju psycho-ruchowego, również MPD metodami neurofizjologicznymi Bobath i Vojty (certyfikaty obu metod)
 • leczenie asymetrii ułożeniowych, kręczy szyi, stóp końsko-szpotawych (certyfikat metody Ponsetiego)
 • leczenie rehabilitacyjne wad wrodzonych układu nerwowego i kostno-stawowego dzieci i niemowląt.

jednostki chorobowe:

-Opóźnienia psychoruchowe , mpd, kręcz szyi

-skoliozy

-Wady stóp

treści  do tych jednostek:

Opóźnienia psychoruchowe , mpd, kręcz szyi 

Zajmujemy się  terapią  dzieci oraz niemowląt. Jednym z przykładowych problemów z jakimi zgłaszają się rodzice jest opóźnienie psychomotoryczne. Występuje ono wówczas kiedy pojawia się pewna rozbieżność pomiędzy wiekiem urodzeniowym, a wiekiem motorycznym. Takim sztandarowym przykładem może być aktywne unoszenie główki dziecka nad podłoże, wodzenie wzrokiem, kontakt z rodzicem. Wymienione rzeczy powinny wystąpić mniej więcej w okolicy 3 miesiąca, wiec jeżeli dziecko ma 5 miesięcy lub więcej, a jeszcze tego nie potrafi, można mówić o opóźnieniu psychomotorycznym. Podczas wizyty dokonujemy diagnostyki dziecka. Obserwuję motorykę spontaniczną (czy dziecko osiągnęło poszczególne wzorce motoryczne oraz jak jakościowo je wykonuje), oceniamy odruchy pierwotne, reakcje prostowania i równoważne. Wywiad z rodzicami jest również bardzo ważnym aspektem. Taka ocena jest niezbędna, aby dobrać odpowiedni plan terapii.  Duży nacisk kładziemy również na tzw. przyjazną pielęgnacje małego dziecka. Można na to również  spojrzeć pod katem profilaktyki, aby małe pociechy rozwijały się w jak najbardziej harmonijny sposób. Opowiadamy oraz uczymy rodziców w jaki sposób podnosić i nosić dziecko, na co zwracać uwagę podczas przewijania dziecka, aby bioderka miały odpowiednia stymulację, w jakich pozycjach warto karmić dziecko. Podczas pracy wspomagamy się również innymi technikami. Jedną z nich jest kinesiotaping. Jest on takimi niewidzialnymi rękami terapeuty, czyli przedłuża to co osiągnęliśmy podczas terapii. Zawsze staramy się odpowiadać na pytania i znaleźć wspólnie z rodzicami odpowiednie rozwiązanie dla ich maluszka.

skoliozy

Zajmujemy się leczeniem skolioz według algorytmu opracowanego przez dr M. Kluszczyńskiego. Wykorzystujemy schemat szczegółowych badań na podstawie, których kwalifikujemy dziecko do jednego z czterech wariantów postępowania.

Podczas terapii wykorzystujemy indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń, który dopasowany jest do wady  i możliwości dziecka. Pacjent najpierw wypracowuje poprawną postawę ciała przed lustrem po to, by wyrobić sobie świadomość prawidłowej postawy ciała. W niektórych przypadkach stosowane jest zaopatrzenie ortopedyczne oraz wykonywana zostaje korekcja skoliozy na urządzeniu pomysłu dr M.Kluszczyńskiego, który nosi nazwę Grawitacyjnego Korektora Skolioz.

Skolioza jest to boczne skrzywienie kręgosłupa z jego skręceniem wraz z klatką piersiową oraz zaburzeniami kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. W większości przypadków nie jest znana przyczyna powstawania skoliozy. W tej sytuacji mówimy o skoliozie idiopatycznej. W życiu dziecka możemy wyróżnić 3 okresy krytyczne w których skolioza lubi się rozwijać jest to okres pomiędzy 1 a 2 r.ż. mowa jest wtedy o skoliozie wczesnodziecięcej, między 4 a 6 r.ż. skolioza późno dziecięca, między 10 a 14 r.ż. skolioza młodzieńcza. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji nieleczonej skoliozy. Mogą być to konsekwencję estetyczne jak i również zdrowotne. U dziecka można zauważyć charakterystyczne dla skolioz asymetryczne ustawienie barków, łopatek, trójkątów talii lub miednicy. Nieleczona skolioza może prowadzić do ucisku na narządy wewnętrzne oraz doprowadzić do zmniejszenia pojemności płuc. Powstałe zmiany w wyglądzie zewnętrznym mogą doprowadzić do obniżenia samooceny oraz problemów interpersonalnych dziecka. Warto pamiętać, że wcześnie rozpoczęta rehabilitacja może uchronić dzieci od skutków nieleczonej wady postawy.

Wady stóp

Fundamentem postawy ciała jest stopa oraz kolano. To właśnie ich prawidłowa stabilizacja gwarantuje odpowiednie działanie podczas chodu.  W rozwoju dziecka układ ruchu ulega ciągłym zmianom. Gdy pojawiają się znaczne odchylenia  od stanu, który uznajemy za prawidłową postawę, możemy mówić o wadach postawy. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym najczęściej opisywanymi schorzeniami ortopedycznymi są zaburzenia osi kończyn dolnych. Cechują się one zależną od wieku zmiennością, najczęściej już u noworodków obserwuje się niewielkie szpotawe ustawienie obu goleni, które po rozpoczęciu chodzenia u dziecka staje się bardziej wyraźne. W wieku pomiędzy 2 a 3 rokiem życia szpotawość zastępuje koślawość, która powinna ulec normalizacji około 6 roku życia. Przyczyną niepokoju u rodziców powinna być wyraźna asymetria kończyn lub przetrwanie nieprawidłowego ustawienia podudzi u dziecka, które ukończyło 6 lat. Kształt stóp, również jest powodem wizyt rodziców z dziećmi w poradniach ortopedycznych. Występowanie ich nieprawidłowości jest powszechnym zjawiskiem oraz poważnym problemem medycznym. W przypadku wad dotyczących stóp, brak jest precyzyjnych norm dotyczących ich kształtu przedstawionego w przedziałach wiekowych, a do najczęściej występujących zaliczamy stopę płaską oraz stopę płasko-koślawą. Pierwsza z nich, charakteryzuje się brakiem sklepienia „podłużnego” od strony przyśrodkowej stopy, natomiast druga poprzez koślawe ustawienie pięty powoduje jej odchylenie w kierunku bocznym. Nasilenie tych wad może być różne, najważniejsze jednak by zostały one szybko zdiagnozowane w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia. Istotnym elementem są odpowiednio dobrane ćwiczenia mające na celu poprawę wydolności aparatu mięśniowo-więzadłowego stopy, masaż rozluźniający oraz fizykoterapia, będąca elementem wspomagającym. Przyczyn nieprawidłowości  w obrębie stóp oraz kolan jest wiele, dlatego ważna jest częsta kontrola kierunku rozwoju układu ruchu dziecka u specjalisty oraz profilaktyka, której najlepszym elementem jest odpowiedni poziom aktywności fizycznej , prawidłowa masa ciała oraz odpowiednio dobrane obuwie.

Oferujemy Państwu turnusy rehabilitacyjne  dla dzieci w naszym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” w Kłobuku ul. Staszica 34. Turnusy będą 7 – dniowe oraz 14- dniowe z noclegiem w Hotel Restauracja „Wenecka”. Więcej szczegółów pod numerem : 697-120-100

Z uwagi na fakt że specjalizujemy się w leczeniu zachowawczym skolioz idiopatycznych u dzieci i młodzieży, oferujemy diagnostyczno- terapeutyczne pobyty stacjonarne dla dzieci ze skoliozami idiopatycznymi. Podczas pobytu dzieci oraz rodzice sa zakwaterowani razem w hotelu Wenecka. Hotel jest oddalony od naszego ośrodka o 400 m. Podczas pobytu szczegółowo diagnozujemy problem zdrowotny, RTG. Tomografia lub Rezonans magnetyczny . zapoznajemy rodziców z forma terapii i wdrazamy przez okres 7 lub 14 dni intensywne leczenie. w tym czasie dziecko jest 3 krotnie badane przez lekarza specjalistę w leczeniu skolioz z 30 letnim doswiadczeniem. Ponadto codziennie odbywa 3 godzinne kompleksowe leczenie rehabilitacyjne według innowacyjnej metody ROK – Równowagi odruchowej kręgosłupa z zastosowaniem urządzenia GraviSpine. Hotel gwarantuje całodobowe wyżywienie.

Zajmujemy się również terapią sportową, ortopedyczną i neurologiczną.

Problemy z jakimi zgłaszają się do nas pacjenci to zespoły bólowe i urazowe kręgosłupa i stawów, występują one zwykle po znacznych przeciążeniach lub nagłych urazach. Przykładem może być wielokrotne dźwiganie i przeciążanie kręgosłupa, długotrwała jednakowa pozycja podczas pracy lub  nieprawidłowe przenoszenie obciążeń.

Kolejną grupą pacjentów z jakimi pracujemy to pacjenci po złamaniach, urazach, operacjach czy pacjenci sportowi po wszelkiego rodzaju zabiegach jak artroskopie, uruchomienie pacjenta po operacjach i jego powrocie do pełnej sprawności.

Podczas wizyty dokonujemy diagnostyki pacjenta i jego rehabilitacji. Istotną rzeczą jest wywiad z pacjentem aby prawidłowo ocenić wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji oraz badanie czynne pacjenta, które polega na ocenie wzorców ruchowych i wykonania testów diagnostycznych celem określenia dysfunkcji. Taka ocena jest niezbędna, aby dobrać odpowiedni plan terapii.

Duży nacisk kładziemy również na tzw. profilaktykę. Nie bez powodów mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Nasza oferta skierowana jest do pacjentów, którzy chcą dokonać kompleksowej analizy narządu ruchu celem dobrania odpowiedniego postępowania zapobiegającego przeciążeniom, urazom czy opóźnić procesy zwyrodnieniowe. Uczymy w jaki sposób podnosić i dźwigać czy przyjmować prawidłowe pozycje ciała, na co zwracać uwagę podczas uprawiania sportu, aby uniknąć przeciążeń.

Podczas pracy z pacjentem w poradni wspomagamy się również technikami terapii manualnej czy tkanek miękkich aby usunąć restrykcje, blokady stawowe czy napięcia mięśniowe, które podtrzymują efekt rehabilitacji jeszcze po jej zakończeniu.

Pomagamy również pacjentowi w doborze odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego czy doborze sprzętu do ćwiczeń.

Co leczymy?

Jednostki chorobowe:

Zwyrodnienie stawów kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest schorzeniem przewlekłym, dochodzi do przedwczesnego zużycia i zniekształcenia struktur kręgosłupa, które niosą ze sobą różnego rodzaju konsekwencje uzależnione od lokalizacji zmian. Spondyloza dotyka wszystkich odcinków kręgosłupa, jednak najczęściej odcinka szyjnego oraz lędźwiowego.

 

 

 

 

 

 

 

Dużym stopniem skuteczności w leczeniu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa wykazuje się kinezyterapia, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia oraz krioterapia i zabiegi manualne. Zabiegi wykonywane są przez naszych doświadczonych rehabilitantów ukierunkowane są na rozluźnienie oraz odżywienie zbyt napiętych mięśni, jak i wzmacnianie partii mięśni niewydolnych. Ilość i intensywność zabiegów powinna być zawsze indywidualnie dobierana do stanu pacjenta, jego wieku, schorzeń współistniejących oraz stanu zaawansowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Dyskopatia, przepuklina jądra miażdżystego lub dysku.

Dyskopatia jest jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń kręgosłupa, oznaczających występowanie zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego.

Jest to proces przewlekły, dotykający każdy odcinek kręgosłupa.

Pacjenci, u których nie doszło do przerwania ciągłości pierścienia włóknistego, bez względu na stopień jego uszkodzenia, kwalifikują się do leczenia zachowawczego. Polega ono na zastosowaniu fizjoterapii, w tym fizykoterapii, kinezyterapii, treningu funkcjonalnego i masażu leczniczego. W razie potrzeby terapia jest uzupełniana odpowiednimi lekami.

W naszym sklepie z zaopatrzeniem ortopedycznym posiadamy min. pasy stabilizujące, kołnierze ortopedyczne, które wspomogą leczenie.

Urazy : pęknięcia, stany po złamaniu, kręgozmyk

Urazy: pęknięcia, stany po złamaniu, kręgozmyk

Osobom po złamaniu kości zalecamy  zabiegi z zakresu fizjoterapii. Zarówno laseroterapia jak i krioterapia ułatwiają walkę z bólem i obrzękami. Niezastąpiona okazuje się być również elektrostymulacja, która poza zwalczaniem bólu, likwidowaniem stanów zapalnych, wzmacnia mięśnie oraz umożliwia zapobieganie ich zanikom. Rehabilitacja po złamaniuobejmować może również masaż oraz kinesiotaping. Zaklejenie taśmami jest w stanie przedłużyć w czasie efekty terapii uzyskanej wgabinecie rehabilitacyjnym.

Stany po operacjach

Kręgosłup po zabiegu chirurgicznym jest wrażliwy na przeciążenia i uszkodzenia, należy się więc obchodzić z nim niezwykle umiejętnie. Dlatego stosowane po operacji techniki rehabilitacyjne zależą nie tylko od rodzaju zabiegu, stanu pacjenta, ale również od czasu, jaki upłynął od operacji. Podejmowane po operacji działania rehabilitacyjne mają na celu:

 • zmniejszanie bólu pooperacyjnego i obrzęków,
 • stymulowanie gojenia i zabliźniania się rany pooperacyjnej,
 • naukę prawidłowego leżenia oraz zmiany pozycji ciała w łóżku,
 • stopniowe zwiększanie ruchomości,
 • zwiększanie siły, elastyczności i sprawności mięśni,
 • edukację w zakresie utrzymywania właściwej postawy ciała oraz prawidłowego wykonywania poszczególnych czynności w codziennym życiu.

By rehabilitacja pooperacyjna była skuteczna, zazwyczaj wymaga połączenia kilku technik fizjoterapii:

 • fizykoterapii, która uśmierza ból oraz stymuluje organizm do zdrowienia za pomocą magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii oraz światłoterapii,
 • masażu leczniczego, który mobilizuje siły witalne organizmu oraz stymuluje rozwój tkanki mięśniowej,
 • kinezyterapii, która wzmacnia organizm dzięki zastosowaniu indywidualnie dobranych ćwiczeń fizycznych,
 • treningu funkcjonalnego, który w postaci ćwiczeń i instruktażu przygotowuje pacjenta do powrotu do codziennego życia.

Stany zapalne: lumbago (nagły przewlekły ból pleców), przewlekłe bóle pleców występujące ponad 3 miesiące

Lumbago to silny, przeszywający ból w okolicy odcinka lędźwiowo-krzyżowego (L-S)pojawiający się nagle. Przyczyną lumbago jest nadmierne obciążenie dysków, prowadzące do ucisku nerwów i wystąpienia charakterystycznych objawów. Leczenie doraźne lumbago polega na zmniejszeniu dolegliwości bólowych, poprzez zastosowanie farmakoterapii, natomiast głównym sposobem leczenia lumbago jest tu kinezyterapia. Stosujemy ćwiczenia czynne rozciągające mięśnie grzbietu ćwiczenia wzmacniające mięśnie proste i skośne brzucha, prostowniki stawu biodrowego oraz zginacze goleni. Pacjent może skorzystać z terapii manualnej lub masażu. Dodatkowo przy lumbago zalecamy  zabiegi z zakresu fizykoterapii takich jak: laseroterapia, krioterapia, elektroterapia.

Zwyrodnienia stawów kolanowych

Ważne, aby zatrzymać postęp choroby i odciążyć staw. Możemy to zrobić przez stosowanie odpowiedniej ortezy, opaski na kolano, a także zabiegi rehabilitacyjne.

Dodatkową pomocą mogą być kule ortopedyczne lub laska. Najlepsze efekty daje kinezyterapia, polegająca na wzmocnieniu osłabionych grup mięśni. W zmniejszeniu dolegliwości bólowych pomaga również kinesiotaping- naklejane w odpowiedni sposób plastry działają korygująco na powięź. Orteza stawu kolanowego pomaga złagodzić ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową  Nawet w codziennych czynnościach, orteza przynosi użytkownikom wyraźną ulgę w bólu.

Posiadamy wypracowany model leczenia zachowawczego obejmujący diagnostykę USG, możliwość ewakuacji krwi, płynu z danego stawu oraz zaopatrzenie w stabilizatory- ortezy stawu kolanowego lub skokowego . Proces uzupełniony jest natychmiastowym, nowoczesnym usprawnianiem.

Zwyrodnienia stawów biodrowych

Zwyrodnienie stawów biodrowych to schorzenie, które wbrew powszechnej opinii nie dotyczy tylko seniorów, ale coraz częściej także ludzi młodych i aktywnych fizycznie. Przyczyn koksartrozy może być wiele, najczęściej są to czynniki środowiskowe, genetyczne oraz różnego rodzaju schorzenia

Leczenie stawu biodrowego bez operacji to głównie wykorzystywanie metod kinezyterapeutycznych. Tak jak w przypadku zwyrodnienia stawów, podjęte działania mają za zadanie utrzymać sprawność stawu biodrowego, poprawić krążenie krwi, trofikę, przepływ limfy, przywrócić równowagę mięśniową, wypracować prawidłową postawę, chód, skorygować deformacje oraz nauczyć pacjenta korzystania ze sprzętu pomocniczego. W tym celu wykorzystujemy  m.in. masaż leczniczy, poizometryczną relaksację mięśni, torowanie nerwowo–mięśniowo wg koncepcji PNF, mobilizacje z wykorzystaniem technik terapii manualnej, ćwiczenia izometryczne oraz oddechowe.

Leczenie naturalne zwyrodnienia stawu biodrowego obejmuje zastosowanie szerokiej gamy zabiegów fizykoterapeutycznych. Stosujemy ekspozycję na zmienne pole magnetyczne (magnetoterapię), prądy lecznicze, krioterapię, laser punktowy oraz jonoforezę.

Zwyrodnienia stawów skokowych

Całkowite zahamowanie procesu zwyrodnieniowego nie jest możliwe, natomiast można zwolnić szybkość niszczenia stawu.

Proces właściwie dobranej rehabilitacji pozwoli obniżyć ból, zmniejszyć ryzyko powikłań oraz poprawić komfort życia. Czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na powstanie zwyrodnienia jest asymetria obciążania obydwu kończyn dolnych. Proces rehabilitacji powinien się rozpocząć od rozluźniania napięć mięśniowo-powięziowych w obrębie podudzia oraz stopy. Przyspieszy to proces regeneracji tkanek poprawi krążenie oraz mobilność stawu skokowego. Fizykoterapia w przypadku choroby zwyrodnieniowej ma główne zastosowanie w stanie ostrych dolegliwości bólowych. Ma działanie wspomagające po przez poprawę ukrwienia stawu, zmniejszenie stanu zapalnego i redukcję dolegliwości bólowych.

W stanie ostrym wykorzystujemy  krioterapię. Korzystne może być także działanie: magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii lub ultradźwięków.

Zwyrodnienia stawów barkowych

Zwyrodnienie stawu barkowego nieodwracalnie  niszczy powierzchnie stawowe i ogranicza sprawność. Najlepszym lekarstwem na destrukcję chrząstki stawowej jest leczenie objawowe. Unikajmy przeciążeń! Zalecamy stosowanie zabiegów fizykalnych o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwzapalnym: krioterapię, ultradźwięki, laseroterapię, pole magnetyczne, elektroterapię.

Ważne jest również wykonywanie ćwiczeń izometrycznych, poprawiających ruchomość i wzmacniających stabilizację chorego stawu. Bardzo ważna jest również terapia manualna oraz kinesiotaping. W naszym ośrodku możemy również podać kwas hialuronowy, wykonać pełną diagnostykę USG oraz dobierzemy odpowiednią terapię dla pacjenta.

Bóle pochodzenia reumatycznego

Choroba reumatyczna jest schorzeniem tkanki łącznej z przyczyn autoimmunologicznych. Najczęściej choroba reumatyczna ma charakterystyczny przebieg z rzutami- zaostrzenie zmian chorobowych oraz remisji- wyciszeniem zmian chorobowych.

Leczenie chorób reumatycznych powinno być kompleksowe i oprócz fizykoterapii ważna jest kinezyterapia, czyli ćwiczenia lecznicze, które poprawiają ruchomość stawów i zmniejszają ból, sztywność oraz kinesiotaping. Oferujemy także zaopatrzenie ortopedyczne np. kule, laski, opaski i aparaty stabilizujące chore stawy.

Urazy, złamania, zwichnięcia

Najczęstszą przyczyną złamania jest uraz. Podstawową dolegliwością złamania jest: ból, obrzęk, krwiak, widoczne zniekształcenie stawu, bolesny opór przy wykonywaniu ruchów biernych, brak ruchów czynnych.

Zarówno złamania, jak i zwichnięcia kończyn należy unieruchomić w takim ustawieniu kończyny, jakie zastano na miejscu wypadku (tj. bez prób repozycji ) za pomocą szyn Kramera lub innych sprzętów do unieruchamiania kończyn.

W naszym ośrodku mamy możliwość diagnostyki we współpracy  z pracownią RTG w Kłobucku. Ponadto te zmiany pourazowe diagnozujemy w obrazie USG. Mamy możliwość kompleksowego leczenia z wykorzystaniem, natychmiastowego zaopatrzenia ortopedycznego z uwagi na nasz sklep ortopedyczny. Najczęstszymi urazami z którymi zgłaszają się  nasi pacjenci, są stany po skręceniu stawu kolanowego czy też skokowego.

Po pełnym zroście kości lekarz decyduje o wdrożeniu rehabilitacji np. ćwiczenia fizykalne w zależności od przeciwskazań, kinezyterapia bez obciążenia, ćwiczenia wspomagane w odciążeniu.

Do zwichnięcia dochodzi, kiedy siła urazu przekroczy wytrzymałość torebki stawowej i otaczających więzadeł. Zwichnięcia powstające w wyniku urazu podlegają leczeniu polegającemu na nastawieniu i odtworzeniu układu stawu, następnie unieruchomieniu w szynie gipsowej. Po upływie 2-3 tygodni można rozpocząć ćwiczenia ruchomości stawu oraz fizykoterapię.

 

Stany po operacjach – artroskopie, endoprotezy, zespolenia

Artroskopia to zabieg endoskopowy, który pozwala na skuteczną diagnostykę i ocenę urazu, a także na wykonanie zabiegu chirurgicznego z użyciem małoinwazyjnych narzędzi. Dolegliwości bólowe po artroskopii są o wiele mniej odczuwalne niż po tradycyjnej operacji.

W zależności od rodzaju wykonanej artroskopii, a także jej przebiegu, lekarz zaleca odpowiednie sposoby na odciążenie okolic operowanego stawu, ćwiczenia rehabilitacyjne i przybliżony termin, kiedy pacjent będzie mógł powrócić do aktywności fizycznej. Może zdarzyć się, że po artroskopii konieczne będzie unieruchomienie stawu. Rehabilitacja po artroskopii ma miejsce już w kolejnej dobie i odbywa się pod okiem specjalisty. Lekarz zaleca zazwyczaj:

 1. masaże,
 2. pilates,
 3. fizykoterapię(elektrostymulację mięśni),
 4. krioterapię(poprawia krążenie, łagodzi ból i wpływa na szybszą regenerację stawu).

Najczęściej wykonywaną artroskopią jest artroskopia stawu kolanowego. Zarówno w tym przypadku, jak i w przypadku rekonwalescencji po zabiegu na staw biodrowy lekarz zaleca poruszanie się z pomocą kul łokciowych, które można zakupić w naszym sklepie z zaopatrzeniem ortopedycznym.

 

Endoprotezy

W przypadku nieustępujących dolegliwości bólowych i znacznego ograniczenia ruchomości w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, jedynym zabiegiem powodującym ustąpienie objawów jest endoprotezoplastyka, czyli zabieg wszczepienia sztucznego stawu – endoprotezy. Zabieg operacyjny polega na oszczędnej, całkowitej resekcji powierzchni stawowych chorego stawu i zastąpieniu ich sztucznym stawem, wykonanym z materiałów bio-przyswajalnych. Po wymianie np. biodra zabronione jest nadmierne przywiedzenie kończyny, czyli takie ruchy jak łączenie ich oraz zakładanie nogi na nogę. Dlatego w trakcie leżenia sugerowane jest umieszczenie między nogami klina rozpierającego ,którego również można zakupić w naszym sklepie.

 

Zespolenia

Zespolenie operacyjne jest jedną z powszechnie stosowanych metod leczenia złamań kości. Pozwala na skuteczną i precyzyjną stabilizację złamania do uzyskania zrostu kostnego, umożliwia szybsze rozpoczęcie rehabilitacji w stosunku do leczenia nieoperacyjnego i zmniejsza ryzyko powikłań zakrzepowo – zatorowych związanych z długotrwałym unieruchomieniem. Do zespolenia używać można drutów, gwoździ, śrub, płytek (wiele odmian) i prętów śródszpikowych. Główne wskazanie to złamanie kości niemożliwe do nastawienia i trwałego ustabilizowania metodami zachowawczymi. Czas pobytu w szpitalu to 2-5 dni, Rehabilitację rozpoczyna się następnego dnia po operacji, a jej czas trwania uzależniony jest od okolicy i specyfiki złamania.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

 

Jest przykładem nowoczesnego leczenia wykorzystującego naturalny proces obrony i regeneracji organizmu po urazach i przeciążeniach.  Stanowi wielki potencjał dla naprawy tkanek w trakcie procesu gojenia, dzięki tzw. czynnikom wzrostu, które szczególnie wpływają na odbudowę mięśni i ścięgien.

Czynniki wzrostu zawarte w osoczu bogatopłytkowym przygotowywane są z krwi pobranej od pacjenta. Po przygotowaniu preparatu podaje się go do chorego stawu lub okolicy ciała. Wskazane jest, by koncentrat osocza bogatopłytkowego stosowany był zawsze, gdy celem jest przyspieszenie procesów gojenia, zarówno w trakcie planowych zabiegów operacyjnych, np. rekonstrukcji więzadła krzyżowego, jak i urazów sportowych np. uszkodzenia chrząstki oraz przewlekłych dolegliwości. Ortopedia, medycyna sportowa to przykłady wielu obszarów zastosowania terapii osoczem w celu stymulacji gojenia uszkodzonych tkanek.

 

 

Fibryna bogatopłytkowa to nowoczesna metoda leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów, która przynosi doskonałe efekty dla chorego. Czynniki wzrostu zawarte w fibrynie krwi przygotowywane są z krwi pobranej od pacjenta. Po przygotowaniu preparatu podaje się go do chorego stawu lub okolicy ciała. Lek intensywnie stymuluje odbudowę uszkodzonych struktur stawów, ścięgien oraz mięśni.
Leczenie fibryną sprawdza się idealnie w przypadku  schorzeń i urazów narządu ruchu w sporcie. W naszym Ośrodku leczenie  fibryną bogatopłytkową wykorzystujemy m.in. przy leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa,  zespoły przeciążeniowe stawów, uszkodzenia i ubytki chrząstki stawowej stawów. Dzięki fibrynie bogatopłytkowej szybciej pozbywamy się bólu i wracamy do sprawności ruchowej.
W naszym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” zabiegi z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej wykonuje dr. n. med. Marek Kluszczyński, znany i ceniony specjalista z wieloletnim doświadczeniem. Poznaj potencjał naprawczy własnych komórek krwi i umów się na konsultację już dziś!