2 kwietnia, 2019

Konferencja SOSORT w San Francisco w USA

Mamy za  sobą 36 prezentacji naukowych na sympozjach i kongresach w kraju i za granicą, również wygłoszona została nasza publikacja na konferencji SOSORT w San Francisco w USA.

Leave a comment