15 marca, 2023

Sympozjum Dnia 14 marca 2023 r

Dnia 14 marca 2023 r. W budynku przy ulicy Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych) odbyło się Sympozjum Międzywydziałowe UJD pt. „Wyzwania Medyczne XXI wieku”

Było to pierwsze tego rodzaju Sympozjum Międzywydziałowe UJD o charakterze interdyscyplinarnym łączące prelegentów z trzech Wydziałów UJD: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Wydział Prawa i Ekonomii oraz pracowników naukowych.

Dr n. med. Marek Kluszczyński, przedstawił Model kompleksowej opieki ortopedyczno-rehabilitacyjnej nad dzieckiem zagrożonym wadą postawy i skoliozą z wykorzystaniem 2 innowacyjnych urządzeń tj. systemu do diagnostyki ortopedycznej „Orthometr” oraz urządzenia do leczenia schorzeń kręgosłupa – grawitacyjnego korektora skolioz „GraviSpine” Prezentowany model opieki ortopedycznej nad dzieckiem jest kompleksowym rozwiązaniem medycznym z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera przenośne urządzenie do diagnostyki postawy ciała – Orthometr, które współpracuje przez bluetooth z aplikacją na PC. Aplikacja zawiera opracowany naukowo algorytm ułatwiający diagnostykę ortopedyczną postawy ciała oraz pomiar zakresu ruchu w stawach obwodowych (zgłoszenie patentowe nr. P. 431367).
Drugim elementem modelu jest urządzenie do leczenia schorzeń kręgosłupa Grawitacyjny Korektor Skolioz (patent nr PAT. 222124) o nazwie GraviSpine. Jest to rodzaj stołu inwersyjnego wyposażonego w boczne peloty korygujące. Urządzenie przeznaczone jest do wspomagania leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży oraz innych schorzeń kręgosłupa u dzieci i dorosłych. Prezentowany model został wyróżniony nagrodą specjalną Izby Krajowej Rzeczników Patentowych RP w Konkursie Innowator Śląska 2022.

Leave a comment