22 października, 2021

Rehabilitacja po covid 19

„Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19” POWRÓĆ DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI!

Aby przystąpić do rehabilitacji po przebyciu COVID-19 należy posiadać skierowanie od lekarza POZ Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, duszności, które negatywnie wpływają na aktywność życia.

Rozpoczęcie programu obejmuje pacjenta, który przebył COVID- 19.
Rehabilitacja następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.
Uczestnik programu nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych w czasie trwania rehabilitacji.

Program obejmuje :

 •  Wizytę fizjoterapeutyczną wstępną obejmująca :
 •  Badanie podmiotowe między innymi ocena natężenia objawów zgłaszanych przez pacjenta w tym duszności w zmodyfikowanej skali Borga[0-10], mMRC(0-4) oraz zmęczenia MFIS;
 •  Badanie przedmiotowe obejmujące między innymi ocenę wzorca oddechowego, częstości oddechów, ocenę siły mięśniowej,
 •  Ocenę sprawności fizycznej oraz określenie planu programu rehabilitacji;
 •  Wizytę terapeutyczną indywidualną dostosowaną do potrzeb pacjenta
 •  Edukację prozdrowotna pacjenta dotycząca nauki technik oddechowych i aktywności fizycznej do samodzielnej kontynuacji w warunkach domowych
 •  Wizytę fizjoterapeutyczną końcową obejmującą:
 •  Ocenę natężenia objawów (zmodyfikowana skala Borga, mMRC; zmęczenie-MFIS)
 •  Ocenę tolerancji wysiłku fizycznego
 •  Ocenę sprawności fizycznej(SPPB)
 •  Zalecenia

Numer Kontaktowy dla pacjenta do kontaktu z naszą placówką Troniny 2B 42-165 Lipie : 697-120-100; (34)318-85-20; 665-245-100

Leave a comment