24 września, 2021

XV JESIENNE DNI FIZJOTERAPII „Fizjoterapia.Wyzwania XXI wieku”

NAŁĘCZÓW, 24-26.09.2021 r.

 POLSKIE TOWARZYSTO FIZJOTERAPII-SYMPOZJUM W NAŁĘCZOWIE
 Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.
Dr.n. med.  Marek Kluszczyński, Adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, przedstawił wykład i poprowadził warsztaty pod tytułem „Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny skolioz wg koncepcji równowagi odruchowej  kręgosłupa z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia – Grawitacyjnego Korektora Skolioz „
Warsztat jest przedstawieniem metody diagnostycznej wczesnego wykrycia skoliozy z użyciem innowacyjnego urządzenia orthometru jako systemu do oceny postawy ciała oraz pomiarów ortopedycznych autorstwa prelegenta. Orthometr posiada opracowaną aplikacje na PC/laptop/tablet z którą bezprzewodowo współpracuje umożliwiając automatyczne zapisywanie i analizę danych. Opracowany przez autora i zaimplementowany w niej algorytm pomaga badającemu w podjęciu decyzji co do rozpoznania skoliozy u dziecka. Ponadto warsztat obejmuje przedstawienie metody leczenia skolioz opartej na odruchowej równowadze kręgosłupa z wykorzystaniem Grawitacyjnego Korektora Skolioz.( GKS). Urządzenie wspomaga leczenie skolioz u dzieci oraz innych schorzeń kręgosłupa. Oba urządzenia uzyskały pozytywna ocenę kliniczną.

Leave a comment