22 października, 2021

Rehabilitcji osób ze znaczym stopniem niepełnosprawności

Ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, pacjent z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych.
O możliwości skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny), a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu, wraz z informacją o chorobach współistniejących.

Pacjentowi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje rehabilitacja do osiemdziesięciu dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, maksymalnie dziesięć w miesiącu.
Oferujemy także profesjonalny dobór zaopatrzenia ortopedycznego oraz specjalistyczny instruktaż fizjoterapeutyczny dla pacjenta i opiekuna.

Informacja pod numerem telefonu: 697 120 100, 34 318 85 20

Leave a comment