Metoda leczenia skoliozy wg koncepcji Równowagi Odruchowej Kręgosłupa (ROK) z użyciem grawitacyjnego korektora skolioz – GraviSpine

Autor: Dr n. med. Marek Kluszczyński
Pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej.

 

Inf ogólne

Grawitacyjny Korektor Skolioz – GraviSpine (GS) powstał na bazie wiedzy teoretycznej i praktycznej autora, zdobytej w trakcie 25 letniej praktyki lekarskiej w leczeniu kilku tysięcy dzieci ze skoliozą.

Pomysł dojrzewał wiele lat, projekt ulegał wielu udoskonaleniom, aż wreszcie przybrał obecną formę. Autor otrzymał patent na urządzenie nr PAT. PL 222124.

Urządzenie GS, to rodzaj wyciągu – stołu inwersyjnego  za kończyny dolne, który jest wyposażony w system ruchomych pelot bocznych, oddziałujących we właściwym miejscu i pod odpowiednim kątem na skrzywiony odcinek kręgosłupa.

Stół inwersyjny pozwala na ustawienie dziecka leżącego na nim na plecach, głową w dół ok 20-30 stopni. Pozycja ta stwarza środowisko antygrawitacyjne dla kręgosłupa, które wykorzystujemy w zabiegu do odciążenia – rozluźnienia stawów międzywyrostkowych oraz przestrzeni międzykręgowej- dysków międzykręgowych.

Rozluźnienie w/w elementów oraz niewielkie rozciągnięcie kręgosłupa, stwarza dogodne warunki do korekcji bocznej skrzywienia oraz derotacji kręgów w skoliozie. Podczas zabiegu na GS-ie dochodzi do połączenia działania sił grawitacji z siłami korygująco derotacyjnymi pelot bocznych na kręgosłup, co prowadzi do efektywnej trójpłaszczyznowej korekcji skoliozy.

Specjalna konstrukcja GS-u zapewnia możliwość przesuwania systemu pelot wzdłuż stołu co umożliwia precyzyjne oddziaływanie na wybrany odcinek tułowia gdzie kręgosłup się najbardziej krzywi. Również kierunek działania peloty poprzez specjalnie zaprojektowaną głowicę pozwala na uzyskanie pożądanego wektora siły peloty by uzyskać oczekiwaną derotację zrotowanych w skoliozie kręgów.

Zabieg

Dzięki precyzyjnej lokalizacji miejsca oddziaływania oraz stosowaniu odpowiedniej siły powodujemy bierne, pośrednie oddziaływanie korekcyjne na szczyt skrzywienia kręgosłupa.

Wybór miejsca oddziaływania peloty na kręgosłup określa lekarz na podstawie obrazu RTG kręgosłupa dziecka oraz oceny kąta rotacji tułowia skoliometrem Bunnella lub Orthometrem. Orthometr jest podręcznym przyrządem do diagnostyki ortopedycznej opracowanym przez autora, dedykowanym do współpracy z GS em.

Przed każdym zabiegiem fizjoterapeuta ocenia klinicznie w/w przyrządem asymetrie pleców, zaznaczając odpowiednio na tułowiu markerem szczyt skrzywienia, celem precyzyjnego ustawienia pelot. Dobór siły oddziaływania korekcyjnego pelot jest indywidualnie dopasowywany przez fizjoterapeutę w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Wstępnie dobiera on minimalny nacisk wg tabeli wagi i wzrostu dziecka, określającej pewien dopuszczalny zakres w kilogramach. Następnie, śledząc bezpośrednio zachowanie się segmentu tułowia podczas stosowania nacisku, zwiększa ręcznie przez pokrętło nacisk peloty, kontrolując jednocześnie mierzone wartości nacisku na ekranie wyświetlacza.

Podczas zabiegu trójpłaszczyznowej korekcji na GS ie dziecko wykonuje czynne ćwiczenia oddechowe oparte na biofeedbacku. Dziecko pod kontrolą fizjoterapeuty, wykonuje powolny wdech stroną wklęsłą skrzywienia do uzyskania spadku wartości nacisku peloty uciskającej po stronie wypukłej skrzywienia o 2-3 kilogramy. Ten element terapii wpisuje się w model nauki czynnej autokorekcji skoliozy stanowiący ważny element specyficznej fizjoterapii skolioz.

Zabieg na GS-ie jest elementem wspomagającym w kompleksowym modelu terapii skolioz opracowanym i stosowanym w ORL Troniny. W połączeniu z indywidualną kinezyterapią oraz precyzyjnym gorsetowaniem, przyczynia się do zwiększenia efektywności  leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży.

Model leczenia skoliozy opiera się na koncepcji autora wg której leczenie skoliozy powinno skupiać się na odbudowaniu zaburzonej Równowagi Odruchowej Kręgosłupa (ROK) – Spinal Reflex Balans method (SRB-method). Skuteczność metody potwierdzają udokumentowane wyniki 830 dzieci ze skoliozami leczone w ośrodku w latach 2011-2019.

Model terapii polega na:

 1. wczesnym wykryciu skoliozy u dziecka- orthometr
 2. stabilizacji i zrównoważeniu postawy ciała- specyficzna fizjoterapia,
 3. trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa- specyficzna fizjoterapia, gorset, GS,
 4. trening autokorekcji postawy
 5. edukacji i wyrobieniu nawyku skorygowanej postawy w czynnościach dnia codziennego

Model jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami międzynarodowego towarzystwa naukowego SOSORT – Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment, którego autor jest czynnym członkiem.

Scoliosis . “Rehabilitation schools for scoliosis” thematicseries: describing the methods and results

Manuel D Rigo1*, Theodoros B Grivas2

 

Bezpieczeństwo.

Terapia uzupełniająca na GS-ie  w metodzie stosowanej przez autora odbywa się przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Urządzenie przeszło pozytywne testy w niezależnym laboratorium potwierdzające dopuszczenie do stosowania zabiegów na ludziach.

 

Obecny kształt GS u powstał dzięki współpracy autora z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Technomex sp z o. o. w Gliwicach, w ramach projektu pod tytułem ”Rozwój kompleksowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do diagnostyki i leczenia”. nr  WND-RPSL.01.02.00-24-064B/16-002

Projekt koordynowany przez autora i realizowany przez ORL Troniny oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wybrany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa  I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W ramach projektu GS- przeszedł pozytywną ocenę kliniczną przeprowadzoną przez niezależny ośrodek kliniczny na podstawie zgody komisji bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie nr K.B.Cz-039/2019 z dnia 3.07.2019 . Badania przeprowadzono we współpracy z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu w Klinice Chirurgii kręgosłupa i ortopedii dziecięcej. Pozytywna opinia zastosowania GS-u (GraviSpine ) w leczeniu dzieci i młodzieży ze skoliozami wydana przez P. Profesora Tomasza Kotwickiego daje nadzieję na szersze wykorzystanie i rozpropagowanie GraviSpine’a w leczeniu schorzeń kręgosłupa.

Ocena symetrii grzbietu w teście Adamsa w staniu i w siadzie.

Ocena kliniczna kątów lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej inklinometrem Saundersa

Ocena hiper mobilności stawów w 9 punktowej skali Beightona

Zasada I – równowagi statyczno-dynamicznej   obręczy biodrowej

 

Symetryzacja  statyczna i dynamiczna stawów kończyn dolnych oraz miednicy w celu osiągnięcia równowagi biomechanicznej obręczy biodrowej w funkcji podporowej dla rozwijającego się kręgosłupa.

 • ćwiczenia wzmacniające mięśni kończyn dolnych celem poprawy osi i stabilizacji stawów kolanowych i skokowych.
 • symetryzację zakresu ruchomości i stabilizację stawów biodrowych i krzyżowo-biodrowych poprzez ćwiczenia oraz mobilizacje czynną w celu wyrównywania długości funkcjonalnej kończyn dolnych oraz symetryzacji rozwoju kostnego miednicy.
 • Korekta zaburzonego wzorca chodu.

 

 

Zasada II – trópłaszczyznowa korekcja deformacji i optymalizacja postawy

 

Dążność do symetryzacji postawy ciała w 3 płaszczyznach poprzez:

 • ćwiczenia czynne przy lustrze symetryzujące zakres ruchomości kręgosłupa szyjnego.
 • ćwiczenia symetryzujące i korygujące ustawienie barków.
 • Korygowanie trójpłaszczyznowe skoliozy poprzez ćwiczenia auto korekcji w pozycji stojącej wg Lehner – Schrott (lustro, kamera, biofeedback, ćwiczenia z taśmą).
 • Symetryzacja napięcia mięśni brzucha oraz stabilizacja tułowia.
 • Korygowanie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej ze szczególnym uwzględnieniem wyuczenia nawyku skorygowanej postawy.
 • Asymetryczne ćwiczenia oddechowe wg Dobomed.

 

 

Zasada III – symetryzacji odruchowego napięcia spoczynkowego mięśni przykręgosłupowych

 

 • Symetryzacja bodźców aferentnych i eferentnych z proprioceptorów
  i mechanoreceptorów znajdujących się w czynnych i biernych posturalnych strukturach przykręgosłupowych poprzez neurostymulację – masaż okolicy przykręgosłupowej w leżeniu.
 • Reedukacja odruchów posturalnych tułowia poprzez stymulację receptorów skórnych okolicy przykręgosłupowej w siadzie z korekcją patologicznego wzorca ustawienia barków i głowy.
 • Mobilizacja powięzi tułowia- wykorzystanie „pamięci powięziowej” (Schleip i wsp. 2005). .
 • GraviSpine – rozciąganie połączone z trójpłaszczyznowa
  korekcją powoduje symetryzację bodźców aferentnych
  ze struktur przykręgosłupowych.

 

 

Zasada IV-bierno-czynnej korekcji – gorset, GraviSpine.

 

Bierno-czynne oddziaływanie korekcyjne  na kręgosłup i struktury więzadłowo-mięśniowo-powięziowe okolicy przykręgosłupowej tułowia

 • gorset ortopedyczny wykonywany indywidualnie wg zasady Cheneau
 • korekty gorsetu co 2-3 miesiące , na podstawie pomiarów siły nacisku pelot korygujących orthometrem
 • zastosowanie zewnętrznego korektora trójpłaszczyznowego kręgosłupa Grawitacyjnego Korektora Skolioz – GraviSpine
 • ćwiczenia oddechowe oparte na zasadzie biofeedbacku na urządzeniu GraviSpine.
 • kinesiotaping

 

Leczenie na Grawitacyjnym Korektorze Skolioz- GraviSpine patent nr. PL 222124 autor Marek Kluszczyński

Gravispine przeciwdziała dysharmonii regulacji napięcia spoczynkowego mięśni posturalnych

Historia Mileny lat 10