697 120 100
665 245 100
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Śląskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Katarzyna Kluszczyńska

mgr psychologii

Jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyła
czteroletnie szkolenie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach,
zgodnym ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive
Psychotherapies.Ukończyła liczne kursy w zakresie terapii i diagnozy
psychologicznej.
Od kilku lat pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym i w Poradni Zdrowia
Psychicznego w Częstochowie. Zajmuje się zarówno diagnozą psychologiczną jak i
psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. W pracy psychoterapeuty ważna jest dla
przede wszystkim szczera relacja z pacjentem oparta na zrozumieniu, empatii oraz
wykorzystywaniu adekwatnych metod i technik terapeutycznych. Techniki te
dostosowujemy do potrzeb i wyznaczonych przez pacjenta celów terapii.

Skip to content