697 120 100
665 245 100
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Śląskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Magdalena Szuławska Owczarek

mgr logopedii, neurologopeda

Prowadzę diagnozę i terapię neurologopedyczną dzieci z alalią, afazją osób dorosłych i starszych oraz diagnozę i terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:
– z opóźnionym rozwojem  mowy
-zaburzeniami neurorozwojowymi
-wadami wymowy
-dysfagią(zaburzenia połykania)
-wadą słuchu
Działania terapeutyczne dostosowane są zgodnie z potrzebami pacjenta.

Neurologopeda, terapeuta mowy i zaburzeń w komunikacji, logopeda z wieloletnim doświadczeniem. Pracuję w ramach szerokorozumianej rehabilitacji mowy. Prowadzę terapię
dzieci z dysfunkcjami mowy na tle zaburzeń rozwojowych oraz z osobami z utraconymi funkcjami mowy w przebiegu chorób neurologicznych. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz podyplomowe studia z logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim i neurologopedii we Wrocławiu. Oprócz uzyskanych uprawnień z tytułu studiów, ukończyłam istotne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Między innymi: kształtowania funkcji mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia, wczesnej stymulacji rozwoju mowy, terapii zaburzonych funkcji językowych na tle neurologicznym.

 • dziećmi z zaburzeniami w rozwoju językowym, trudnościami w komunikacji, mowie oraz z
  zaburzeniami artykulacyjnymi,
 • młodzieżą i dorosłymi leczonymi neurologicznie, ortodontycznie oraz z wadami wymowy.

Moim głównym zainteresowaniem zawodowym są diagnoza i terapia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci i osób dorosłych. Zajmuję się korygowaniem trudności w obszarze ustno-twarzowym, które są związane z nieprawidłowym przebiegiem czynności prymarnych (oddychaniem, połykaniem, pozycją spoczynkową warg i języka).Prowadzę terapię zaburzeń w rozwoju mowy i języka.

 1. w rozwijaniu mowy (w sytuacji jej braku lub opóźnienia; gdy jest niewyraźna)
 2. w diagnozie i terapii trudności w karmieniu i jedzeniu (u małych dzieci)
 3. we wspieraniu leczenia ortodontycznego (praca nad prawidłowym sposobem oddychania,
  połykania, pozycją spoczynkową warg i języka)
 4. w terapii wad wymowy (w sytuacji nieprawidłowego sposobu oddychania i połykania;
  nieprawidłowej pracy warg, języka i podniebienia miękkiego; wysokiego podniebienia
  twardego; wad zgryzu)
 5. w przygotowaniu pacjenta (dziecka, dorosłego) do zabiegu przecięcia wędzidełka wargi
  i/lub języka oraz mobilizacja wargi i/lub języka po zabiegu, ocena wędzidełek,
 6. w rozwijaniu komunikacji, mowy i języka u dzieci niemówiących, w tym ze spektrum
  zaburzeń autystycznych, dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,

Skip to content