REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU REHABILITACJI OSÓB Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej “Troniny” realizuje projekt współfinansowany ze środków Uniii Europejskiej z Europejskiego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt: ” Realizacja kompleksowego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego”

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku 50-64 lata (w przypadku kobiet : 50-59 lat, w przypadku mężczyzn 50-64 lata)
  • pozostających aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia

Więcej informacji pod nr telefonu:

697 120 100 – Kłobuck

34 318 85 20 – Troniny

665 580 100 – Częstochowa

ROZWÓJ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA WAD POSTAWY DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA WAD POSTAWY

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” Ewa Kluszczyńska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Rozwój kompleksowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do diagnostyki i leczenia wad postawy”.

Cel Projektu: Zastosowanie innowacyjnej metody profilaktyki wad postawy a w szczególności leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży. Rozpropagowanie w Polsce i za granicą  nowatorskiej metody dr n. med. Marka Kluszczyńskiego polegającej na zastosowaniu autorskiego algorytmu prewencji skoliozy z zastosowaniem urządzenia do diagnostyki „Orthometr”. Przyrząd został opracowany przez dr Kluszczyńskiego i jest zgłoszony do Urzędu patentowego  RP. Ponadto projekt zawiera udoskonalenie opracowanego i opatentowanego przez doktora Kluszczyńskiego w 2016 r urządzenia do leczenia skolioz i innych schorzeń kręgosłupa pod nazwą Grawitacyjny Korektor Skolioz GKS. W okresie najbliższych 16 miesięcy nastąpi w ramach projektu zrealizowanie prac badawczych (badań przemysłowych) i rozwojowych, umożliwiających    komercjalizację innowacji produktowych – wyrobów medycznych pod nazwą: grawitacyjny korektor skolioz oraz orthometr.

Efekty projektu:

  • wdrożenie nowatorskiej metody prewencji i leczenia schorzeń kręgosłupa.
  • rozwój branży w zakresie wyrobów medycznych związanych z leczeniem z leczeniem wad postawy,
  • zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskiego
  • zgłoszenie patentowe
  • wzrost nakładów na B+R

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – Informacja o wybranym wykonawcy

BADANIE WAD POSTAWY W POWIECIE KŁOBUCKIM

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku organizują badania dzieci w szkołach podstawowych w ramach projektu: „Badanie wad postawy w powiecie kłobuckim”.

Cel Projektu: Wzrost dostępności usługi zdrowotnej w postaci badań przesiewowych dotyczących wad postawy u uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kłobuckiego oraz podniesienie wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa u dzieci, ich rodziców, nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych.

Ośrodek jest beneficjentem realizowanego  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Projekt realizowany w ramach programu „Zdrowy Kręgosłup”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 1.03.2018 – 30.09.2019R.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KOREKCJI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS III, IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2021

Cel Projektu: Zmniejszenie częstości występowania wad postawy u dzieci oraz podjęcie konkretnych działań profilaktycznych poprzez edukację i zwiększanie świadomości zdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pielęgniarek higieny szkolnej. Program zakłada sfinansowanie ortopedycznych badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad postawy i organizację spotkań edukacyjnych. Stworzona będzie także broszura zawierająca propozycję ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wykrytymi wadami.