PORADA

  Porada lekarska rehabilitacyjna, ortopedyczna150,00 zł

  Porada lekarska w warunkach domowych 200,00 zł

  Porada fizjoterapeutyczna80,00 zł

  Porada psychologiczna / sesja psychoterapii (60 min.)100,00 zł

  Porada dietetyczna150,00 zł

Laboratory Hemathology

  Cytological Examination$51.00

  Blood Count with Leukocyte Formation$41.00

  Determination of RH Factor$29.00

  Blood Group Determination$29.00

  Fibrinogen$31.00

  Prothrombin Time (Quick Time)$31.00

  Lupus Anticoagulant$177.00

  S Protein$106.00

  C Protein$84.00

  Coagulation Factor VIII$210.00

Microbiology Tests

  Cytological Examination$51.00

  Blood Count with Leukocyte$41.00

  Determination of RH Factor$29.00

  Blood Group Determination$29.00

  Fibrinogen$31.00

  Prothrombin Time (Quick Time)$31.00

  Lupus Anticoagulant$177.00

  S Protein$106.00

  C Protein$84.00

  Coagulation Factor VIII$210.00

Electrolytes

  Serum Magnesium$18.00

  Magnesium in the Urine$26.00

  Serum Potassium$17.00

  Urinary Potassium$25.00

  Serum Sodium$18.00

  Sodium in the Urine$26.00

  Estradiol$56.00