PORADNIA REHABILITACYJNA WIEKU ROZWOJOWEGO


Poradnia rehabilitacyjna wieku rozwojowego obejmuje wielospecjalistyczną i kompleksową diagnostykę i leczenie opóźnień psychoruchowych noworodków i niemowląt. Opiera się na klinicznej diagnostyce lekarskiej w zakresie podstawneurologii i ortopedii dziecięcej oraz rehabilitacyjnej ocenie neuro-kinezjologicznej wg Vojty. Leczenie i usprawnianie polega na zindywidualizowanym uczestnictwie w zajęciach terapeutycznych każdego dziecka w zależności od jego stanu zdrowia. Ponadto oferujemy w razie potrzeby spersonalizowane zaopatrzenie ortopedyczne z naszej pracowni ortopedycznej (łuski stopowo-goleniowe, poduszki frejki, szyny koszli, uprzęże Pawlika, wkładki ortopedyczne, buty i inne.

WSKAZANIA DO REHABILITACJI NIEMOWLĄT:

 • Noworodki urodzone przedwcześnie – wcześniaki
 • Noworodki urodzone w zamartwicy – z zespołem niedotlenieniowo-niedokrwiennym
 • Noworodki z niską masą urodzeniową – dystrophia
 • Noworodki z wadami wrodzonymi narządu ruchu – zależałe stopy i inne deformacje stóp – stopy koślawe, końsko-szpotawe, kręcze szyi, asymetrie ułożeniowe

DIAGNOSTYKA NIEMOWLĄT OBEJMUJE:

 • Wywiad (karta badań): analiza dokumentacji medycznej dostarczonej przez Rodzica
 • Badanie neurokinezjologiczne wg Vojty
 • Badanie ortopedyczne
 • Badanie neurologiczne
 • Ocena USG stawów biodrowych
 • Ocena USG – wstępna OUN – USG przezciemiączkowe.

WSKAZANIA DO REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Wady postawy i skrzywienia kręgosłupa
 • Wady budowy kończyn – koślawość funkcjonalna stępu (płaskostopie), koślawość kolan
 • Wady wrodzone układu kostno-stawowego – niedorozwoje i zaburzenia czynnościowe,
 • Kwalifikacja do uprawiania sportu, urazy sportowe- skręcenia stawu skokowego i stawów kolanowych, przeciążenia stawów barkowych, uszkodzenia więzadeł i ścięgien, martwice jałowe.
 • Dziecięce porażenie mózgowe, przepukliny oponowo-rdzeniowe, porażenia nerwu twarzowego i splotu ramiennego.

REHABILITACJA DZIECI

 • diagnostyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa
 • diagnostyka wad budowy kończyn i wad wrodzonych układu kostno-stawowego
 • specjalistyczne leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa wg. najnowszych metod, z zastosowaniem terapii indywidualnej, PNF, terapii manualnej, specjalistycznych masaży i wyciągów oraz gorsetowania – terapia monitorowana badaniami naukowymi prowadzonymi przez ośrodek we współpracy z innymi ośrodkami leczenia skrzywień kręgosłupa w kraju i za granicą w ramach członkostwa w międzynarodowym stowarzyszeniu lekarzy specjalistów leczących skoliozy -SOSORT- Society on scoliosis orthopedic and rehabilitation treatment.
 • diagnostyka opóźnień psycho-ruchowych u niemowląt metodą Vojty i TIMP – test infant motor performance
 • ocena ortopedyczna budowy noworodków i niemowląt
 • profilaktyka i leczenie opóźnień rozwoju psycho-ruchowego, również MPD metodami neurofizjologicznymi Bobath i Vojty (certyfikaty obu metod)
 • leczenie asymetrii ułożeniowych, kręczy szyi, stóp końsko-szpotawych (certyfikat metody Ponsetiego)
 • leczenie rehabilitacyjne wad wrodzonych układu nerwowego i kostno-stawowego dzieci i niemowląt.