Odpowiednio dobrana aktywność fizyczna wpływa na poprawę jakości życia. W ramach promowania zdrowego trybu życia w naszym Centrum Medycznym działa poradnia medycyny sportowej, której celem jest objęcie profesjonalną opieką osoby, które chcą realizować stawiane przed sobą cele sportowe – oferujemy badania dla dzieci, młodzieży a także dorosłych sportowców, którzy profesjonalnie lub amatorsko- rekreacyjnie uprawiają sport.

W ramach poradni medycyny sportowej wykonujemy szereg badań i konsultacji specjalistycznych, które pozwalają ocenić stan zdrowia i zdolności wysiłkowe pacjenta, co pozwala na postawienie odpowiedniej diagnozy. Poradnia medycyny sportowej ze względu na swą specyfikę współpracuje ze specjalistami z innych poradni naszego Centrum, przede wszystkim w zakresie ortopedii, chirurgii, kardiologii, dietetyki i rehabilitacji.

W naszym Ośrodku wykonujemy:

  1. Badania wstępne – kwalifikacja do uprawiania sportu,
  2. Badania okresowe – w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu,
  3. Badania kontrolne – po kontuzjach lub przerwie w treningach.

Zakres badań lekarskich, dodatkowych badań oraz konsultacji specjalistycznych zależne jest od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe lub kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika; wykonujemy:

  • pomiary antropometryczne
  • ogólne badania lekarskie
  • badania ortopedyczne
  • badania neurologiczne