Prawidłowa postawa ciała jest układem poszczególnych odcinków ciała, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych.

W ramach kompleksowej diagnostyki wad postawy oferujemy Państwu Laboratorium Postawy. Jest ono dopełnieniem badania lekarskiego jak również potwierdzeniem diagnozy postawionej podczas wizyty specjalistycznej. Laboratorium Postawy to kompletne, morfologiczne pomiary asymetrii ciała, szczegółowa analiza postawy ciała, możliwa do wykonania zarówno w statyce jak i dynamice, na którą składają się dwa elementy: videografia oraz podoskopowe.

Postawa ciała to sposób trzymania ciała w pozycji stojącej który zmienia się w ciągu całego życia w zależności od wieku stanu zdrowia płci wagi i trybu.

Na czym polega videografia?

Videografia pozwala na precyzyjne określenie parametrów postawy poprzez wyznaczenie punktów na ciele pacjenta i określenie wartości takich jak: kąt koślawości/ szpotawości kolan i pięt, asymetrię barków, łopatek, miednicy, pochylenie odchylenie nachylenie tułowia, ustawienie głowy.

Na czym polega badanie podoskopowe?

Badanie podoskopowe umożliwia zrobienie dokładnego zdjęcia podeszwowej strony stopy w technice komputerowego skanowania. Badanie podoskopowe pozwala na analizę wysklepienia łuku podłużnego i poprzecznego oraz ocenę stabilności statycznej i dynamicznej stóp. W trakcie badania ocenić można kształt stóp oraz ich funkcję w czasie obciążania.

Ocena podoskopowa pozwala na uzyskanie bardzo ważnych informacji potrzebnych do leczenia wad postawy, bólu stawów kolanowych i dolegliwości kręgosłupa.

Z zabiegów podologicznych przede wszystkim powinni korzystać pacjenci:

  • dotknięci chorobami skóry stóp (modzele, odciski),
  • z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców (haluksy, palce krogulcze),
  • ze schorzeniami stawów skokowych, kolanowych i biodrowych
  • z chorobami przemiany materii (cukrzyca, reumatyzm)

Dzięki rzeczywistemu odwzorowaniu podeszwy stopy, który stanowi element bazowy prawidłowej postawy, możliwy jest dobór oraz wykonanie indywidualnego zaopatrzenia profilaktycznego czyli spersonalizowanych wkładek ortopedycznych i tp.

Zaleca się wykonanie badania w laboratorium postawy dziecka uzyskując precyzyjny obraz postawy dzięki wideografii oraz badanie podoskopowe, które precyzyjnie diagnozuje budowę i funkcje stóp.

Możliwe jest również wykonanie samego badania videografii lub podoskopii.

Badanie wykonywane jest w Kłobucku, ul Staszica 34 przez mgr fizjoterapii, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 697 120 100 w godzinach pracy poradni).